पदाधिकारीहरू

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकरीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर  ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो
१. जि.स.स. प्रमुख  श्री छिरिङ ल्हामो गुरुङ  लो-घेकर दामाोदरकुण्ड-१, मराङ
९८५७६५०५०७
२. जि.स.स. उप-प्रमुख  श्री राजेन्द्र शेरचन घरपझोङ -४, जोमसोम ९८५७६५००४८
३. महिला सदस्य श्री कल्पना हिराचन घरपझोङ – २, मार्फा ९७४६७१८२७८
४. महिला सदस्य श्री दुर्गादेवी रसाइली घरपझोङ – १, छैरो ९८४७६३७८८४
५. महिला सदस्य श्री शान्ति गुरुङ बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र -३, तेताङ ९८६७९२०३१६
६. दलित सदस्य श्री विष्णु नेपाली परियार घरपझोङ -३, मार्फा ९८६७६९१४६०
७. खुला सदस्य श्री सञ्जय थकाली घरपझोङ -५, ठिनी ९८५७६५००५१

Skip to toolbar