पदाधिकारीहरू

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकरीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम थर  ठेगाना मोवाइल नम्बर फोटो
२. जि.स.स. कार्यवाहक प्रमुख  श्री राजेन्द्र शेरचन घरपझोङ -४, जोमसोम ९८५७६५००४८
३. महिला सदस्य श्री कल्पना हिराचन घरपझोङ – २, मार्फा ९७४६७१८२७८
६. दलित सदस्य श्री विष्णु नेपाली परियार घरपझोङ -३, मार्फा ९८६७६९१४६०
७. खुला सदस्य श्री सञ्जय थकाली घरपझोङ -५, ठिनी ९८५७६५००५१

Skip to toolbar