एनजिओ डेस्क

जिल्लामा क्रियाशिल तथा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाको विवरण:-

क्र.सं. गैरसरकारी संघसंस्थाको नाम अध्यक्षको नाम कार्यालय रहेको स्थान सम्पर्क नम्बर
१.  ग्रामीण सूचना तथा प्रविधि विकास केन्द्र  कुलबहादुर थकाली  जोमसोम -५, मुस्ताङ ९८५७६५०१०० 
२.  पाइला नेपाल   शर्मिला गुरुङ  जोमसोम -६, मुस्ताङ
३.  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  चन्द्रबहादुर थकाली  जोमसोम -७, मुस्ताङ ९८५७६५००२७ 
४.  मुस्ताङ कल्याणकारी संघ  कुलबहादुर थकाली  जोमसोम -८, मुस्ताङ ९८५७६५०१०० 
५.  मोडिफिकेशन जोमसोम  निरज थकाली  जोमसोम -७, मुस्ताङ ९८५७६५०३११ 

Skip to toolbar