सूचना तथा समाचार


जिल्ला दररेट

आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट
आन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न

जिल्ला विकास समितिको आ.व. २०७२/०७३ को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भयो ।
आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट

आ.व.२०७३-७४को जिल्ला दररेट
स्था.वि.अ.को कार्यसम्पादन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङमा कार्यरत स्था.वि.अ. श्री हरिप्रसाद वास्तोलाले आ.व. २०७३/०७४ मा गरेका उदाहरणिय कार्यहरूको विवरण:- क्र.सं. कार्यको विवरण...
थप पढ्नुहोस ...एनजिओ डेस्क

जिल्लामा क्रियाशिल तथा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाको विवरण:- क्र.सं. गैरसरकारी संघसंस्थाको नाम अध्यक्षको नाम कार्यालय रहेको स्थान सम्पर्क नम्बर १.  ग्रामीण सूचना...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७२/०७३ मा लगाइने पशुजन्य, कृषिजन्य एवं पटके सवारी करको विवरण

कृषिजन्य कर स्याउ [list] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रक रु. ३०००।-[/li] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रयाक्टर रु. १५००।-[/li] [li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति डोको रु. ३०।-[/li] [li...
थप पढ्नुहोस ...२४ औं जिल्ला परिषद् २०७२ को निर्णय

२४ औं जिल्ला परिषद् २०७२ फाल्गुण ३० गतेको निर्णयdistrict-development-2073-74Skip to toolbar