स्था.वि.अ.को कार्यसम्पादन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङमा कार्यरत स्था.वि.अ. श्री हरिप्रसाद वास्तोलाले आ.व. २०७३/०७४ मा गरेका उदाहरणिय कार्यहरूको विवरण:-

क्र.सं. कार्यको विवरण प्रकार सम्पादन मिति कैफियत
१.  चाडै आउदैछ      

Skip to toolbar