Notice

Officials

Brief Introduction

-
Read More

Online_Chat (प्रत्यक्ष कुराकानी)

तपाईलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुस्ताङ र अन्तरगत कुनै पनि जिज्ञासा भएमा अनलाइन मार्फत सोध्न र परामर्श लिन सक्नु हुनेछ । हाम्रो अपरेटर १०-५ अनलाइनमा हुनेछन् ।

Budget and Program

Sample Forms

Public Procurement / Tender

Bill Publication

Skip to toolbar