सुरेन्द्र थापा

पद : जिल्ला समन्वय अधिकारी

शाखा : कार्यालय प्रमुख

टेलिफोन : ९८५१०७५५३५

इमेल : surendra1719@gmail.com

स्थायी ठेगाना : सिनामङ्गल -९, काठमाण्डौं

कार्यकाल :


Skip to toolbar