अमिता थकाली

पद : जिल्ला समन्वय कर्ता

शाखा : गरिव सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम

टेलिफोन : ९८४६५८३४६७

इमेल : Amitathakali1990@gmail.com

स्थायी ठेगाना : घरपझोङ-५, मुस्ताङ

कार्यकाल :


Skip to toolbar