आ.व. २०७२/०७३ मा लगाइने पशुजन्य, कृषिजन्य एवं पटके सवारी करको विवरण

कृषिजन्य कर

स्याउ

[list]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रक रु. ३०००।-[/li]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रयाक्टर रु. १५००।-[/li]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति डोको रु. ३०।-[/li]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति के.जि. रु. १।-[/li]
[/list]

आलु र गाजर

[list]
[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रक रु. १५००।-[/li]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति ट्रयाक्टर रु. ७५०।-[/li]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति के.जि. रु. ०।५०।-[/li]
[/list]

आकरकरा

[list]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]प्रति के.जि. रु. ४।-[/li]

[/list]

पशुजन्य कर

[list]

[li type=”glyphicon-arrow-right”]यस जिल्लाबाट बाहिरी जिल्लामा निकासी हुने पशुहरू (खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, भेडा, गधा, खच्चर आदि) प्रति जिउ रू ५०।-[/li]

[/list]

 

Skip to toolbar